Lægehenvist fysioterapi

Med lægehenvisning til fysioterapi får du dækket 40% af honoraret. Vær opmærksom på at du har en gældende lægehenvisning ved behandlingsstart. Vi "henter" de fleste henvisninger på en netportal så du skal ikke medbringe den, med mindre du har en henvisning fra en special læge.

  • Første konsultation 273,54 kr.
  • Efterfølgende behandlinger 173,92 kr
  • Holdtræning 115,96 kr
  • Udeblivelse 286,53 kr.
  • Fysio-massage 50 min. 470 kr.

Medicinkort

Har du medicinkort fra kommunen dækkes der op til 85% af din egenbetaling til fysioterapi. Ved afslutning af forløbet eller løbende får du regningsfakturaer for behandlinger som du selv skal indsende/aflevere i borgerservice hos din kommune. Kommunen sætter efterfølgende penge på din konto.

"Danmark"

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud efter gældende takster ved lægehenvist fysioterapi. Vi indberetter automatisk til Danmark igennem vores afregningssystem. Husk at oplyse at du er medlem ved behandlingens opstart. Tilskuddet fra Danmark ligger på ca. 50% af din egen betaling.

Du kan også få tilskud ved behandlinger uden lægenvisning - Danmark dækker ca. 30% af regningen.

Afbudspolitik

Afbud skal indtelefoneres senest dagen før aftalen.

Modtager vi afbuddet senere eller udebliver du fra en aftale opkræves et gebyr på 286,53 kr.