Hjemmebehandling

Vi behandler  gerne på plejehjem og institutioner, i beskyttede boliger og i hjemmet, når klienten ikke selv kan transportere sig til klinikken.  Det vil foregå i samarbejde med hjemmeplejen, sundhedspersonalet og lægen.

Vi tilbyder funktionel genoptræning, vedligeholdende træning, forebyggende træning samt fysioterapi til smertelindring, kontrakturforebyggelse, mobilisering.

Betaling for hjemmebehandlinger

Som vederlagsfri klient er behandlinger uden beregning for klienten.

Ønsker du hjemmebehandlinger indenfor almen fysioterapi skal dette være lægeordineret. Med henvisning kan du opnå tilskud fra Sygesikring Danmark, samt øvrige forsikringsselskaber.

Priser for hjemmebehandling er en del højere da der skal påregnes transportudgifter samt ekstra tidsforbrug.


Hjemmebehandling med henvisning

  • varighed 30 min. og op til 45 min. inkl. transporttid
  • pris  ca. 350 kr. for een behandling i hjemmet.

Hjemmebehandling uden henvisning

  • varighed ca. 45 min. inkl. transporttid og administration
  • pris  550-350 kr. for een behandling i hjemmet
  • nogle forsikringsselskaber yder tilskud til behandlinger uden henvisning